آزاده پروری

 

   عمری گذشت از تو به سجّاده پروری

   در مسجد و به میکده ها باده پروری

   افتاده بود از نظرت غیر او همه

   سجّاد بودی و پی افتاده پروری

   دستان بسته در غلُ و زنجیر کینه ها

   هرگز نبرد از سرت آزاده پروری

   در کربلا فدای حسین عاشقان شدند

   زان رو شد آرزوی تو دلداده پروری

   آری حسین هم سرش از تن جدا شود

   در اجتماع ساده دل و ساده پروری

   دیدی که اجتماع نقیضین شد حلال

   اشراف پیشگی و گدازاده پروری!

   وقتی که باغ، حصر در این سوزها شود

   تنها دعاست فرصتِ آماده پروری

 

/ 0 نظر / 10 بازدید